Privacy Statement voor mystery shoppers

Excap neemt jouw privacy zeer serieus

Excap neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@excap.nl.

Hoe gebruikt excap jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor excap persoonsgegevens over jou verwerkt:

• Sollicitatie: naam, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum overige gegevens om te matchen aan opdrachten (het zo geheten matchingformulier waarbij niet alle vragen verplicht zijn, wel je motivatie en ervaring met mystery shoppen en een geheimhoudingsverklaring). We hebben deze gegevens nodig om je uiteindelijk als mystery shopper te kunnen inzetten. We bewaren de gegevens, wanneer je niet door het sollicitatieproces komt, 1 jaar in ons systeem, omdat bij een eventuele nieuwe sollicitatie niet nogmaals de online test te hoeven doorlopen. Op verzoek kunnen we de gegevens eerder verwijderen. Dit verzoek kan verzonden worden naar info@excap.nl met in de titel ‘verzoek tot verwijdering gegevens’.

• Mystery shoppen voor excap: NAW-gegevens, e-mailadres, bank en IBAN: deze gegevens zijn nodig om je in te zetten als mystery shopper en vergoedingen voor de opdrachten uit te betalen. Naam, e-mailadres en user ID blijft ons systeem gekoppeld aan uitgevoerde opdracht voor eventuele latere voortzetting samenwerking. Financiële gegevens 7 jaar (dit is de termijn voor de Belastingdienst). Overige gegevens worden verwijderd minimaal 1 maand na uitschrijving verwijderd.

• Verzending nieuwsbrief en aanbieding en communicatie over opdrachten: we gebruiken je e-mailadres om je nieuwsbrieven te verzenden, hiervoor kun je je uitschrijven door onderaan de nieuwsbrief op ‘uitschrijven te klikken’. Schrijf je je uit als mystery shopper dan word je automatisch voor de nieuwsbrief uitgeschreven. Je ontvangt e-mail vanuit ons rapportagesysteem met openstaande opdrachten. Hiervoor kun je je afmelden door in je profiel naar het tabblad ‘meldingen’ te gaan en deze op ‘nee’ te zetten. Je ontvang e-mail van onze projectmedewerkers voor het communiceren over opdrachten.

• Rapportagesysteem Shopmetrics: wanneer je als mystery shopper voor ons aan de slag gaat dan krijg je een account in Shopmetrics. Dit is voor het inzien van openstaande opdrachten, accepteren van opdrachten en het rapporteren van opdrachten. Wanneer je je uitschrijft als mystery shopper dan worden je persoonsgegevens gewist, alleen je voornaam, achternaam en e-mailadres blijven in het systeem staan om de koppeling met je opdrachten te bewaren voor wanneer je in de toekomst nog als mystery shopper voor ons aan de slag gaat. Na de termijn die voor de belastingdienst nodig is, van 7 jaar, worden ook deze gegevens verwijderd.


Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
Excap heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt tijdens sollicitatie of tijdens de periode dat je ingeschreven staat als mystery shopper.

Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens dan kun je deze altijd zelf in je account veranderen. Je kunt verzoeken dat excap je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult of verwijdert.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om excap te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van excap of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van excap te verkrijgen. Excap zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat excap je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door excap
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@excap.nl. Excap zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat excap een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien excap je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
Het kan zijn dat excap verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. De versiedatum staat onderaan vermeld.

Vragen?
Mocht je vragen over de verwerking van persoonsgegevens hebben dan kun je ons bereiken op 050-8507001, indien je een klacht wilt indienen omtrent ons privacy beleid dat kun je je wenden tot: de heer Arjen van Hijum (Algemeen directeur)

Laatste versie: 18-05-2018