Privacy Statement voor mystery shoppers

Excap neemt jouw privacy zeer serieus

Excap neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@excap.nl.

Hoe gebruikt excap jouw gegevens? Excap, gevestigd aan het Helperpark 284A te Groningen, is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking van persoonsgegevens. Voor de volgende doeleinden worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: 

 • Sollicitatie mystery shopper: E-mailadres en telefoonnummer. Voorafgaande aan de mystery shopper test vragen wij deze gegevens om te controleren of jij aan onze leeftijdsgrens voldoet en of je niet al eerder inschreven bent als mystery shopper. Behaal jij deze test niet, dan zullen deze gegevens na 1 maand weer verwijderd worden. Wij behouden dan geen persoonsgegevens.  
 • Inschrijving als mystery shopper: Als je onze mystery shopper test gehaald hebt, dan kun je jouw inschrijving afronden en jouw profiel aanmaken. Hiervoor vragen wij naam, adres, woonplaats, telefoon, e-mailadres, geboortedatum en overige gegevens om jou te matchen aan opdrachten. Deze overige gegevens (in het matchingsformulier) zijn niet allemaal verplicht. We hebben deze gegevens nodig om je uiteindelijk als mystery shopper te kunnen inzetten. Op basis hiervan zal profilering plaatsvinden om je te matchen met de klantdoelgroepen van onze klanten. Dit is nodig om je als mystery shopper als een reële klant voor te kunnen doen. Voorbeeld: Je moet in het bezit zijn van een rijbewijs om een mystery shop bij een autodealer uit te voeren. De overige gegevens vragen wij pas op nadat je inschrijving is goedgekeurd. Naast deze gegevens vragen wij ook om jouw IBAN-nummer. Deze gegevens zijn nodig om vergoedingen voor de opdrachten uit te betalen. Als je één of meerdere vergoedingen van ons ontvangen hebt, dan bewaren wij naam en IBAN-nummer 7 jaar. Voor de Belastingdienst zijn wij dit wettelijk verplicht.  
 • Verzending nieuwsbrief en communicatie over opdrachten: Je ontvangt e-mails van onze projectmedewerkers om te communiceren over opdrachten. We gebruiken je e-mailadres om nieuwsbrieven via Mailchimp te verzenden, hiervoor kun je je uitschrijven door onderaan de nieuwsbrief op ‘uitschrijven’ te klikken. Schrijf je je uit als mystery shopper dan word je automatisch voor de nieuwsbrief uitgeschreven.  

Je ontvangt verder e-mails met beschikbare opdrachten vanuit onze software Shopmetrics. Hiervoor kun je je afmelden door in je profiel naar het tabblad ‘meldingen’ te gaan en deze op ‘nee’ te zetten. 

Daarnaast kunnen projectmedewerkers jou telefonisch benaderen voor het briefen of inplannen van opdrachten.   

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens? Excap verkrijgt jouw persoonsgegevens omdat jij deze gegevens aan ons verstrekt hebt tijdens de sollicitatieprocedure of tijdens jouw inschrijving als mystery shopper.  

Wat zijn jouw rechten? Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan: 

Inzage Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken door in te loggen op jouw account.  

Wijzigen Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens dan kun je deze altijd zelf in je account veranderen. Je kunt ook verzoeken dat excap je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult of verwijdert. 

Beperken van de verwerking Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om excap te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. 

Recht van bezwaar Omdat excap jouw gegevens verwerkt op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking. 

Gegevensoverdracht Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van excap te verkrijgen. Excap zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen. 

Toestemming intrekken In alle gevallen heb jij het recht om de toestemming tot gegevensverwerking in te trekken, behalve verwerking waarvan wij wettelijk verplicht zijn deze voort te zetten. Het intrekken van toestemming kan betekenen dat excap je bepaalde diensten niet meer kan leveren. Via het Privacy dashboard in jouw persoonlijke inlogpagina kun je een verzoek tot het verwijderen van persoonsgegevens indienen.  

Reactie door excap Een verzoek kan verstuurd worden naar info@excap.nl, een verwijderverzoek kan je indienen via het Privacy dashboard in jouw persoonlijke inlogpagina. Excap zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen, in elk geval niet later dan één maand nadat excap een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien excap je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen. 

Ontvangers van de persoonsgegevens Het kan zijn dat excap verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting. Dit is het geval voor de belastingdienst.  

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd? Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. De versiedatum staat onderaan vermeld. 

Vragen? 
Mocht je vragen over de verwerking van persoonsgegevens hebben dan kun je ons bereiken op +3150 850 7001, indien je een klacht wilt indienen omtrent ons privacy beleid dat kun je je wenden tot: de heer Arjen van Hijum (Algemeen directeur).  

Laatste versie: 26-10-2023 

FAQ

 • Welke vergoeding staat er tegenover het uitvoeren van een opdracht?

  Als mystery shopper word je per opdracht betaald, niet per uur. De vergoedingen voor het uitvoeren van een mystery visit liggen gemiddeld tussen de €10,00 en €35,00, afhankelijk van het type opdracht. De vergoedingen worden bruto uitbetaald en zijn inclusief eventuele reis- en overige kosten. Het is daarom voor jezelf het prettigst om opdrachten in de buurt van je eigen woonplaats uit te voeren of de opdracht te combineren met een privébezoek aan de betreffende plaats.

 • Hoe vaak krijg ik een opdracht?

  Hoe vaak je een opdracht uit kunt voeren is afhankelijk van de opdrachten die we op dat moment in jouw regio hebben en het hoeveel mystery shoppers worden ingezet. Het kan zijn dat je maar eens per half jaar gevraagd wordt bijvoorbeeld, maar het kan ook zijn dat we meerdere malen achter elkaar iets hebben. Mystery shopping opdrachten hebben in ieder geval een incidenteel karakter. Een volledige baan of bijbaan als mystery shopper is vaak niet mogelijk.

 • Hoe word ik uitgenodigd voor opdrachten?

  Doorgaans ontvang je per e-mail bericht wanneer er een mystery shopper vacature voor je is. Vervolgens ben je vrij om deze al dan niet te accepteren. Dit kan een ‘persoonlijke’ of een automatische e-mail uit onze software zijn. Het kan ook voorkomen dat je telefonisch wordt benaderd door ons voor een opdracht. Daarnaast kun je zelf op je persoonlijke homepagina inzien of er opdrachten beschikbaar zijn in jouw regio en deze accepteren.

 • Wanneer kan ik mijn vergoeding verwachten?

  De door jou uitgevoerde opdracht gaat een week nadat wij je ingevulde vragenlijst verwerkt hebben met de verloning mee. Aan het eind van die week zul je de vergoeding dan ook ontvangen. Doorgaans zal dit binnen een maand na uitvoering van de opdracht zijn. Het kan zijn dat je meerdere opdrachten in dezelfde week of op dezelfde dag uitvoert, maar dat je de vergoedingen op verschillende momenten zult ontvangen.

 • Kan ik excap zien als een werkgever?

  Nee, tussen excap en jou bestaat geen werkgever-werknemerverhouding. Dit betekent dat excap jou de vergoedingen bruto uitbetaalt en dat je zelf verantwoordelijk bent voor de afdracht van de eventueel verschuldigde inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke premie Zorgverzekeringswet.

 • Hoe geef ik mijn vergoedingen op bij de Belastingdienst?

  Excap moet één keer per jaar het totaalbedrag van de aan jou uitbetaalde vergoedingen doorgeven aan de Belastingdienst. Als mystery shopper krijg je hiervan geen overzicht, dit dien je dus zelf bij te houden.

 • Kan ik bij mijn belastingaangifte kosten in aftrek brengen?

  Normaliter zal de Belastingdienst je een uitnodiging toezenden tot het doen van een aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. In deze aangifte kun je de eventuele kosten (bijvoorbeeld gereden kilometers) die je hebt gemaakt in aftrek brengen, met inachtneming van fiscale wet- en regelgeving. Belangrijk aspect is dat je op verzoek van de Belastingdienst moet kunnen aantonen dat je in aftrek gebrachte kosten ook echt gemaakt hebt. Bewaar (kopieën van) bijvoorbeeld parkeerbonnetjes dus goed!

 • Krijg ik van excap een jaaroverzicht?

  Nee. Excap moet één keer per jaar het totaalbedrag van de aan jou uitbetaalde vergoedingen doorgeven aan de Belastingdienst. Als mystery shopper krijg je hiervan geen overzicht, dit dien je dus zelf bij te houden.

 • Hoe kan ik mij aanmelden?

  Je kunt je aanmelden door je gegevens achter te laten en onze online test uit te voeren. In de online test krijg je een kort videofragment te zien, waarin we meer uitleg geven over wie wij zijn, wat mystery guest onderzoek inhoudt en wat je van ons kunt verwachten. Aan het einde van de video stellen we je een aantal korte vragen. Heb je minimaal 8 van de 10 vragen goed? Dan verwelkomen we je graag als mystery guest bij excap! De test werkt ook op je telefoon, maar het is aan te raden een tablet, laptop of pc te gebruiken. Succes!

 • Zijn mijn persoonlijke gegevens wel veilig?

  Jouw profielpagina is beveiligd, wat inhoudt dat alleen jijzelf en excap toegang tot deze informatie hebben. Vanzelfsprekend zal deze informatie niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Excap gebruikt deze informatie dan ook alleen om mystery shoppers te selecteren die passen bij de opdracht.

 • Staat het antwoord op je vraag er niet tussen?

  Neem dan contact met ons op. Stuur een e-mail naar mysteryshoppers@excap.nl of bel ons op telefoonnummer 050-850 7005 (alleen op werkdagen tussen 8.30 - 17.30 uur).